วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารวิหารที่กำลังดำเนินการสร้าง


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าประดิษฐาน
หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธมณีโชติรส
ณ วัดบางน้อยใน

กำหนดการยกช่อฟ้า
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)อานิสงส์การสร้างวิหารย่อมมีผลวิเศษสำคัญเสมือนหนึ่งได้สร้างที่ประทับน้อมถวายให้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง มีผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลสุดจะนับประมาณได้ กัลยาชนย่อมได้รับผลานิสงส์เป็นนิตย์ทุกวันทุกเดือนและทุกปี ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้สิ้นชีวิตไปแล้วก็ตาม


สำหรับท่านที่ต้องการทำบุญแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง
ขอเชิญร่วมบริจาค โดยโอนเข้าบัญชีของทางวัดได้ที่


ชื่อบัญชี วัดบางน้อยใน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางหลวง
เลขที่บัญชี 01-624-2-02049-0 ประเภท ออมทรัพย์

0 ความคิดเห็น: